Maiif

Š.g. 11.-16. septembrī Limā (Peru) notika gada konference Jūras negadījumu izmeklētāju pasaules Foruma (MAIIF: Marine Accidents Investigators’ Interational Forum: www.maiif.org) ) ietvaros, kur piedalījās arī Biroja pārstāvji. MAIIF ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir veicināt kuģošanas drošību un jūras, organizējot izmeklēšanas iestāžu praktisku sadarbību, pieredzes apmaiņu kā arī kopēju pieeju tiem digitāliem resursiem, kas var tikt izmantoti negadījumu izmeklēšanā. Konferences sesijās tika prezentēti dažādi jūras negadījumi , incidenti un situācijas no tehniskā un tiesiskā aspekta, kas varētu palīdzēt izmeklēšanas iestādēm un jūras negadījumu izmeklētajiem optimizēt, vienkāršot izmeklēšanas procesu ievērojot starptautiskās konvencionālās normas, kā arī efektīvi izmantot tehniskās inovācijas. Vienā no darba sesijām Birojs arī sniedza prezentāciju par ugunsgrēku uz Latvijas zvejas kuģa AUSEKLIS 2021.gada 31. decembrī Barenca jūrā. Pasaules kolēģu darba pieredze tiks integrēta Biroja ikdienas darbībā.