Ieteikums 2021-3 

Statuss:  Ieviests

Valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” izskatīt iespēju pārbrauktuvi Nr. 731 un aprīkot ar automātiskām barjerām.

Nobeiguma ziņojums Nr. 5-02/1-20

Ieteikums 2021-1

Statuss:  Ieviests

Satiksmes ministrijai izvērtēt iespēju veikt grozījumus vai izdot jaunus normatīvos aktus par pārbrauktuvju aprīkošanu un uzturēšanu, lai paaugstinātu satiksmes drošību uz dzelzceļa pārbrauktuvēm, tai skaitā, paredzot pārbrauktuvju aprīkošanu ar barjerām, vai citiem drošības un brīdināšanas elementiem.

Nobeiguma ziņojums Nr. 5-02/1-20

Ieteikums 2021-2

Statuss:  Ieviests

VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtēt iespēju uz autoceļa braucamās daļas seguma pirms pārbrauktuves Nr. 731 ierīkot šķērsvirziena trokšņu joslu, lai pievērstu transportlīdzekļu vadītāju uzmanību, tuvojoties pārbrauktuvei. 

Nobeiguma ziņojums Nr. 5-02/1-20