Informācija par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja telpām:

 1. Nekustamā īpašuma adrese - Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011:
 2. Kadastra numurs – 01000220054001;
 3. Platība - 97,2 m2;
 4. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja funkciju nodrošināšana;
 5. Iznomātājs – Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” reģ. Nr. 40003032065;
 6. Nomas līguma darbības termiņš – 2006. gada 2. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Informācija par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja angāru:

 1. Nekustamā īpašuma adrese – Skultes iela 35, Skulte, Mārupes pagasts;
 2. Kadastra numurs – 8076 002 0007 168;
 3. Platība – 410,50 m2;
 4. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja funkciju nodrošināšana;
 5. Īpašumā.

Informācija par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja zemi ap un zem angāra:

 1. Nekustamā īpašuma adrese – Skultes iela 35, Skulte, Mārupes pagasts;
 2. Kadastra numurs – 8076 002 0007;
 3. Platība – 2700 m2;
 4. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja funkciju nodrošināšana;
 5. Iznomātājs – Valsts akciju sabiedrība “Starptautiskā lidosta “Rīga”” reģ. Nr. 40003028055;
 6. Bezatlīdzības lietošanā nodota no 2012. gada 18. maija līdz 2032. gada 17.maijam.