Ētikas kodekss nosaka Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja ierēdņu un darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas.