Ņemot vērā noteiktos COVID-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumus, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu birojs darbojas attālinātā darba režīmā. Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski,…
09.03.2021.