Jūras negadījumu un incidentu izmeklēšana 

Latvijas Republikā jūras negadījumu un incidentu drošuma izmeklēšanu veic Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Jūras negadījumu izmeklēšanas nodaļa (turpmāk- Jūras nodaļa) saskaņā ar standartiem, kas definēti Starptautiskās Jūrniecības Organizācijas 2008. gada 16. maija rezolūcijā MSC.255(84) “Starptautisko standartu un ieteicamās prakses kodekss jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanai (negadījumu izmeklēšanas kodekss)” (turpmāk tekstā- Izmeklēšanas kodekss) un izmantojot metodoloģiju, kas ir atrunāta 2011.gada 9.decembra Eiropas Komisijas Regulā Nr. 1286/2011 “ar ko pieņem jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas kopējo metodoloģiju, kas izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/18/EK 5. panta 4. punktu (Izmeklēšanas metodoloģija)” (turpmāk tekstā - ES Izmeklēšanas metodoloģija). Jūras negadījumu izmeklēšanas procesu reglamentē 2011. gada 12. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.561 „Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanas kārtība”.

Saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Jūras nodaļas speciālisti:

  • veic jūras negadījumu un incidentu drošuma sākotnēju izvērtēšanu;

  • veic jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanu atsevišķi un neatkarīgi no tiesībsargājošajām institūcijām, bet koordinē savas darbības ar tām un citām izmeklēšanā iesaistītajām institūcijām saskaņā ar starpresoru vienošanās līgumiem;

  • sagatavo jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas ziņojumus un izstrādā drošuma rekomendācijas jūras negadījumu un incidentu novēršanai nākotnē;

  • ziņo Satiksmes ministram par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem jūras negadījumiem un incidentiem, kā arī par citās valstīs notikušajiem jūras negadījumiem un incidentiem, ja tajos ir iesaistīti Latvijas Republikas karoga kuģi;

  • ziņo ieinteresēto valstu jūras nozares institūcijām un Eiropas Komisijai (EC), Eiropas Jūras drošības aģentūrai (EMSA), un Starptautiskās Jūrniecības Organizācijai par uz Latvijas Republikas karoga kuģiem notikušajiem jūras negadījumiem un incidentiem;

  • analizē jūras negadījumu un incidentu cēloņus, sistematizē un uzglabā informāciju par visiem jūras nozares negadījumiem un incidentiem, kas notika Latvijas Republikas jurisdikcijas ūdeņos, kuros iesaistīti zem Latvijas Republikas karoga reģistrēti kuģi vai Latvijas Republika ir būtiski  ieinteresētā valsts;

  • veic datu ievadīšanu par notikušajiem jūras negadījumiem un incidentiem Eiropas Komisijas, Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) digitālā sistēmā EMCIP (European Maritime Casualty Investigation Platform), kā arī Starptautiskās Jūras organizācijas digitālā sistēmā GISIS (Global Integrated Shipping Information System);