Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes  iestāde.

Biroja funkcijas ir:

  • izmeklēt civilās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus un analizēt to cēloņus;
  • izmeklēt dzelzceļa avārijas un analizēt to cēloņus;
  • izmeklēt jūras negadījumus un incidentus un analizēt to cēloņus.

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroju vada Direktores p.i. Jāzeps Luksts. Adrese: Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011
Saziņai:
E-pasts: pasts@taiib.gov.lv
Tel: +371 67288140