Bankas rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90002064522
Bankas konts:
LV48TREL9170393003000
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22

Apmeklētāju pieņemšana

  • Apmeklētājus, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67288140 vai e-pastu taiib@taiib.gov.lv un norādot risināmo jautājumu, pieņem katra mēneša pēdējā trešdienā biroja telpās Rīgā, Brīvības ielā 58, no pulksten 14.00 līdz 17.00.
  • Piekļuve Biroja telpām ir daļēji nodrošināta cilvēkiem ar kustību traucējumiem un bērnu ratiņiem, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67288140 vai e-pastu taiib@taiib.gov.lv .
  • Piesakoties vizītei, apmeklētājs norāda vārdu un uzvārdu, kontaktinformāciju un risināmo jautājumu.
  • Apmeklētājus atkarībā no risināmā jautājuma pieņem biroja direktors un nodaļu vadītāji.

Elektronisko dokumentu iesniegšana

  • Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.
  • Elektroniski parakstītu dokumentu apritei tiek izmantota biroja oficiālā elektroniskā pasta adrese: taiib@taiib.gov.lv.
  • Nosūtot elektronisko dokumentu uz biroja oficiālā elektroniskā pasta adresi, pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums ir 10 megabaiti.
  • Elektronisko dokumentu Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā var iesniegt, izmantojot kompaktdiskus CD-R, DVD-R vai USB flash datu nesēju un iesniedzot to Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojā, Brīvības ielā 58, Rīgā.
TAIIB
Skatīt visas nodaļas