Bankas rekvizīti

Receiver:
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs
Beneficiary registration number:
90002064522
Bank account:
LV48TREL9170393003000
Bank name:
Valsts kase
SWIFT Code/BIC:
TRELLV22
TAIIB
View all departments