Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs:

  • izmeklē civilās aviācijas nelaimes gadījumus un incidentus, analizē to cēloņus un izstrādā drošības rekomendācijas, lai novērstu līdzīgu negadījumu atkārtošanos nākotnē;
  • organizē, veic un kontrolē smagu dzelzceļa avāriju un nopietnu negadījumu izmeklēšanu, izstrādā drošības rekomendācijas līdzīgu dzelzceļa satiksmes negadījumu novēršanai nākotnē;
  • veic jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanu kuģošanas drošības jomā, izstrādā drošības rekomendācijas līdzīgu jūras negadījumu novēršanai nākotnē.