Dzelzceļa avāriju izmeklēšana

Latvijas Republikā  dzelzceļa satiksmes negadījumu izmeklēšanas struktūra ir Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja Dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nodaļa (turpmāk - Dzelzceļa nodaļa). 

Dzelzceļa nodaļa dzelzceļa satiksmes negadījumu drošuma izmeklēšanu veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvu (ES) 2016/798 par dzelzceļa drošību, Eiropas Komisijas Īstenošanas 2020. gada 24. aprīļa Regulu (ES) 2020/57 par ziņojuma struktūru, kas jāievēro dzelzceļa negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas ziņojumos, Dzelzceļa likumu un Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumiem Nr. 334 „Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaites kārtība”

Saskaņā ar minētiem starptautiskajiem standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem Dzelzceļa nodaļas speciālisti:

  • veic dzelzceļa satiksmes negadījumu drošuma izmeklēšanu;
  • veic izmeklēšanu atsevišķi un neatkarīgi no tiesībaizsardzības institūcijām, bet koordinē savas darbības ar tām un citām izmeklēšanā iesaistītajām institūcijām saskaņā ar starpresoru vienošanās līgumiem;
  • sagatavo Nobeiguma ziņojumus un izstrādā drošuma ieteikumus dzelzceļa satiksmes negadījumu novēršanai turpmākajā dzelzceļa sistēmas darbībā;
  • ziņo Satiksmes ministram par Latvijas Republikas teritorijā notikušajiem smagām dzelzceļa avārijām un nopietniem negadījumiem, pēc kurām Dzelzceļa nodaļa uzsākusi izmeklēšanu;
  • izmeklēšanas nobeiguma ziņojumu kopā ar drošības ieteikumiem nosūta Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai, Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai, dzelzceļa satiksmes negadījumā iesaistītajiem dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem, pārvadātājiem, cietušajiem un viņu radiniekiem, bojātās mantas īpašniekiem, ražotājiem, attiecīgajiem avārijas dienestiem, personāla un lietotāju pārstāvjiem un, ja nepieciešams, arī attiecīgajām iestādēm un personām citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.