VDZTI drošības pārskats
Dzelzceļa jomā Drošības pārskata sagatavošana ir Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas (turpmāk -VDzTI) uzdevums saskaņā ar Dzelzceļa likuma 33.panta (32) daļu. Pārskats tiek publicēts VDzTI tīmekļvietnē.

Publiskais drošības pārskats par 2020.gadu.