Nacionālie normatīvie akti

Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanas kārtība

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums

Jūras kodekss

Starptautiskie normatīvie akti

"2013. gada 04. decemra IMO Rezolūcija  A.1075(28) Vadlīnijas izmeklētājiem Jūras negadījumu kodeksa izmantošanai (IMO REZOLŪCIJA MSC.255 (84))”

2008. gada 16.maija IMO Rezolūcija MSC.255(84) Starptautisko standartu un rekomendētās prakses jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas kodekss" (negadījumu izmeklēšanas kodekss)

2011. gada 09. decembra KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1286/2011 “ar ko pieņem jūras negadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas kopējo metodoloģiju, kas izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/18/EK 5. panta 4. Punktu”

2009. gada 23. aprīļa EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2009/18/EK ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē un groza Padomes Direktīvu 1999/35/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/59/EK

MSC-MEPC.3/Circ.3 Reports on marine casualties and incidents - Revised harmonised reporting procedures – Reports required under SOLAS regulation I/21 and MARPOL, articles 8 and 12

MSC-MEPC.3/Circ.4 Reports on marine casualties and incidents - Revised harmonised reporting procedures - Reports required under SOLAS regulations I/21 and XI-1/6, and MARPOL, articles 8 and 12

Resolution LEG.3(91) Adoption of Guidelines on fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident