Darbības stratēģijā nosaka sasniedzamos darbības mērķus un, ja nepieciešams, to sasniegšanai pakārtotus apakšmērķus, prioritātes un rezultātus, balstoties uz normatīvajos aktos noteiktajām Biroja noteiktām funkcijām, Transporta attīstības pamatnostādnēm, Satiksmes ministrijas stratēģiju, kā arī uz Biroja līdzšinējās darbības novērtējumu. 

 

Mērķu karte