Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs ir valsts pārvaldības iestāde, kura atrodas Satiksmes ministrijas pārraudzībā.

Biroja darbības mērķis ir valsts pārvaldes funkcijas īstenošana civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā, smagu dzelzceļa avāriju un nopietnu negadījumu izmeklēšanas jomā, kā arī jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas jomā.

Birojs sagatavo civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas nobeiguma ziņojumus, dzelzceļa avāriju izmeklēšanas nobeiguma pārskatus, jūras negadījumu un incidentu izmeklēšanas ziņojumus un izstrādā ieteikumus līdzīgu civilās aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūras negadījumu un incidentu novēršanai nākotnē.Izmeklēšana nekādā gadījumā nav saistīta ar vainas vai atbildības noteikšanu.