Latvijas iekšējie faktori, kas ietekmē TNGIIB darbību

Veicinošie faktori:

Kavējošais faktors:

  • nepietiekošs finansējums drošības izmeklēšanu ekspertīzēm, laboratorijas analīzēm un transporta nodrošinājumam.

Ārējie faktori, kas ietekmē TNGIIB darbību

Veicinošie faktori:

  • laba sadarbība ar citu valstu jūras negadījumu izmeklēšanas struktūrām, administrācijām un starptautiskām organizācijām (MAIIF, EMAIIF);
  • laba sadarbība ar citu valstu aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas birojiem (Vācija, Lielbritānija, Francija);
  • Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 25. marta sēdes protokollēmumu (prot.Nr, 18, 30.§) “Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijā” 2.6.1.apakšpunktu TNGIIB nodrošina valsts pārstāvību ES Stratēģijas Baltijas jūras reģionam” Jūras drošības prioritātes (Safe)” ietvaros.