Piekļūstamības paziņojums

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālās statistikas tīmekļvietni www.taiib.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Oficiālās statistikas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4. punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem. Plānots, ka līdz 2024. gada jūnijam tie būs pievienoti visiem attēliem.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams lūdzam sazināties pasts@taiib.gov.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@taiib.gov.lv

Tālrunis: +37167288140

Adrese: Brīvības iela 58, Rīga, LV-1011

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

 

Sūdzību iesniegšana

E-pasts: pasts@taiib.gov.lv

Tālrunis: +37167288140

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 20.07.2021. un aktualizēts 19.04.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Anita Šķinuma, iestādes direktore.