Valsts iestāžu teorētiskās apmācības saskaņā ar Operatīvās rīcības plānu nelaimes gadījumā cietušā gaisa kuģa

2023. gada 14. decembrī Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, Valsts robežsardzes Aviācijas un speciālo operāciju pārvalde rīkoja teorētiskās mācības, sekojot Aviācijas nelaimes gadījuma cietušā civilās aviācijas gaisa kuģa un cilvēku meklēšanas un glābšanas operatīvās rīcības plānam. Mācību gaitā tika izspēlēts uzdevums "Liela mēroga civilās aviācijas gaisa kuģa nelaimes gadījums Valmieras novadā". Dalībnieki, ievērojot savas kompetences, sagatavoja informāciju par institūciju rīcībā esošajiem, provizoriski pieejamajiem resursiem meklēšanā un glābšanā, kā arī nelaimes gadījuma seku likvidēšanas darbiem, saskaņā ar mācību uzdevumu. Mācību laikā tika apspriesti jautājumi, sniegti komentāri, izteikti priekšlikumi un pieņemti daži lēmumi.