VPKOL_2405

2023. gada 24. maijā pieaugušo neformālās izglītības mācību programmas "Aviācijas negadījumu un peldlīdzekļu avāriju jūrā un iekšējos ūdeņos izmeklēšana, institūciju kompetence un sadarbība" ietvaros, kuru realizē Valsts policijas koledža, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja (TNGIIB) Aviācijas un Jūras nodaļas vadītāji novadīja semināru Valsts policijas amatpersonām. Semināra mērķis bija aktualizēt Valsts policijas darbinieku zināšanas par savas kompetences robežām transporta negadījumu izmeklēšanā, kā arī TNGIIB un Valsts policijas sadarbību šajā jomā.

Seminārā tika izskaidroti saistošie normatīvie akti, kas regulē Valsts policijas darbības jomu transporta negadījumu izmeklēšanā, kā arī skaidrota TNGIIB kompetence un darbības mērķi.  TNGIIB pārstāvji dalījās praktiskajā pieredzē, apspriežot notikušus transporta negadījumus un konkrētus  izmeklēšanas piemērus.

Seminārā, kas ilga 2,5 stundas, piedalījās 62 Valsts policijas amatpersonas no dažādām Latvijas reģionālajām Valsts policijas pārvaldēm.