Zvejas kuģis

Š.g. 20. martā Latvijas Zivrūpnieku savienības gada (LZS) sapulcē tika apspriesti zvejnieku darba drošības un darba drošas vides jautājumi. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja jūras nodaļas pārstāvis iepazīstināja sapulces dalībniekus ar pārskatu par zvejniecības nozares negadījumu statistiku. Prezentācijā tika apspriesti fakti un secinājumi no negadījumu izmeklēšanas materiāliem. Notika abpusēja viedokļu apmaiņa par dažādiem nozares darba drošības jautājumiem (darba drošības dokumentācija, trešo juridisko personu izmantošana darba vides uzraudzībā, utt.) un panākta sākotnējā vienošanas par turpmāku sadarbību ar mērķi uzlabot kopējo drošības kultūru nozarē, sadarbība sāksies ar Biroja pārstāvju vizītēm zvejnieku saimniecībās.