Aktualitātes
Gaisa kugis

Pamatojoties uz Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Konvencijas 13. Pielikumu un Eiropas parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.996/2010 un likumu “Par aviāciju”, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs (TNGIIB) ir uzsācis izmeklēšanu par aviācijas nelaimes gadījumu, kas ir noticis 2024. gada 19. jūnijā Mārupes novadā Babītes pagastā apmēram trīs jūdzes no Starptautiskās lidostas “Rīga”, kurā iesaistīts gaisa kuģis Pilatus PC-6/B2-H4, reģistrācijas numurs YL-YEA. Nosēšanās laikā pēc gaisa kuģa ieslīdēšanas meliorācijas grāvī ar ūdeni gaisa kuģa fizelāžas priekšējā daļa tika stipri bojāta. Gaisa kuģa pilots aviācijas nelaimes gadījumā necieta, pasažieris (izpletņlēcējs) guva vidējā smaguma traumas un tika nogādāts ārstniecības iestādē. 
Saņemot informāciju no Starptautiskās lidostas “Rīga” dispečera par notikušo, uz notikuma vietu izbrauca TNGIIB izmeklētāji. Notikuma vietā tika veikta aviācijas nelaimes gadījuma apstākļu noskaidrošana, liecinieku iztaujāšana, gaisa kuģa apskate, kā arī tika paņemts degvielas paraugs un veiktas darbības pierādījumu saglabāšanai. 
Pēc nepieciešamo procedūru pabeigšanas tika pieņemts lēmums par avarējušā gaisa kuģa nogādāšanu uz TNGIIB angāru turpmākai izpētei un tehniskās ekspertīzes veikšanai. Divu dienu laikā piesardzīgi un, ievērojot darba drošības noteikumus, gaisa kuģis Pilatus PC-6/B2-H4, reģistrācijas numurs YL-YEA, tika izcelts no meliorācijas grāvja, sagatavots transportēšanai, t.i., tika nolieti gaisa kuģa šķidrumi, atvienots dzinējs, demontētas spārna puses, horizontālais stabilizators, lai gaisa kuģis iekļautos transportēšanas gabarītos. Šis apjomīgais darba process norisinājās TNGIIB izmeklētāju vadībā; tajā tika arī iesaistīti aviācijas tehniskās apkopes organizācijas IA PSAC "Rīgas Aeroklubs" tehniķi un transporta kompānija. Notikuma vietas apsardzi nodrošināja Valsts policijas personāls.  Gaisa kuģis no notikuma vietas tika evakuēts un novietots TNGIIB angārā tā glabāšanai un turpmākai negadījuma izmeklēšanai. 
Lai noskaidrotu aviācijas nelaimes gadījuma iespējamos un veicinošos cēloņus un līdz ar to nepieļautu līdzīgu atgadījumu atkārtošanos nākotnē, pamatojoties uz Padomes Regulas (ES) Nr.996/2010 8. pantu un saskaņā ar Starpresoru vienošanos “Par sadarbību”, kas noslēgta starp TNGIIB un Civilās aviācijas aģentūru (CAA), ir izveidota drošības izmeklēšanas grupa TNGIIB atbildīgā izmeklētāja vadībā, kurā ir iekļauti TNGIIB izmeklētāji un CAA eksperti. 
Pašlaik izmeklēšanā notiek gaisa kuģa tehniskās dokumentācijas, gaisa kuģa lidojuma trajektorijas datu ierakstu apkopošana un analīze, nepieciešamas tehniskās un laboratoriskās pārbaudes, kā arī aviācijas nelaimes gadījumā iesaistīto personu iztaujāšana.