Baltijas reģiona jūras negadījumu izmeklēšanas iestādes vienu reizi gadā pulcējas koordinējošā sapulcē “Baltic-Nordic”, kur piedalās visas Baltijas jūras piekrastes valstis, forumā piedalās arī Norvēģija. Šogad sapulce notika 9-10. aprīlī Viļņā, tā notika pirmo reizi kopš Covid-19 pandēmijas ierobežojumiem.

Jūras negadījumu izmeklētāju gada tikšanas ir svarīgs starpvalstu sadarbības elements ar globālu mērķi apvienot zināšanas, pieredzi, kā arī nepieciešamības gadījumā resursus. Baltijas valstis uzkrāj nozīmīgu sadarbības pieredzi, piemēram, Latvijas izmeklētāji strādā Igaunijas kolēģu interesēs Latvijas Republikas teritorijā bez ilgām birokrātiskām procedūrām.

Vel viens svarīgs sapulces mērķis ir nonākt pie vienotiem mērķiem par jūras drošības jautājumiem starptautiskās struktūrās, kurās notiek valstu balsojumi. Sapulci organizēja Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija. 2025. gadā tiek plānota Nākamā sapulce, kura tiks organizēta Norvēģijā.