Cessna

 

2022.gada 4.septembrī Baltijas jūrā neitrālos ūdeņos netālu no Ventspils notika aviācijas nelaimes gadījums ar gaisa kuģi  Cessna 551, Austrijas reģistrācijas numurs OE-FGR.

Vācijas kompānijai piederošs gaisa kuģis ar četriem pasažieriem (visi četri Vācijas pilsoņi) uz borta avarēja, iekrītot jūrā. Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs savas kompetences ietvaros uzsāka sākotnējo notikušo apstākļu izvērtēšanu un sniedza palīdzību glābšanas un meklēšanas darbu veikšanā, lai nodrošinātu pierādījumu vākšanu un uzglabāšanu.

Saskaņā ar Konvencijas par starptautisko Civilo aviāciju (ICAO) 13. pielikuma 5.3.1. punktu izmeklēšanas funkcijas veikšanu par notikušo aviācijas nelaimes gadījumu deleģēja gaisa kuģa izmeklēšanu ekspluatāntvalstij Vācijai. Turpmāku izmeklēšanu veic Vācijas Federālais aviācijas nelaimes gadījumu izmeklēšanas birojs (BFU).

Vācijas izmeklēšanas biroja izmeklētājiem tika nodota visa TNGIIB rīcībā esošā informācija par šo aviācijas nelaimes gadījumu un  tiek sniegta nepieciešamā palīdzība aviācijas nelaimes gadījuma izmeklēšanā.

2022. gada  29. novembrī Vācijas izmeklēšanas birojs publicēja savā mājaslapā starpziņojumu:  https://www.bfu-web.de/EN/Publications/InterimReports/IR2022/IR1_22-0915_C551_Ventspils.pdf?__blob=publicationFile&v=4