saliedēšanās

Draudzīgā gaisotnē otrdienas pēcpusdienā, 12. septembrī, noritēja Transporta nelaimes gadījumu un incidentu biroja darbinieku tikšanās ārpus Biroja telpām, apvienojot saliedēšanās pasākumu pie dabas ar apspriedi par aktuāliem darba jautājumiem saistībā ar veicamo inventarizāciju un Biroja dažādu nozaru izmeklētāju savstarpējo apmācību veikšanu. Šādi pasākumi ir ilgtspējīgs ieguvums, jo veicina patriotismu pret darbavietu un piederību tai.