DZ izmekl

TNGIIB izmeklētāji sadarbojas ar RTU zinātniekiem, lai veiktu vagona Nr. 52673068 lūzušas ratiņu sānu sijas fragmentu pētīšanu un lai iegūtos rezultātus varētu izmantot izmeklēšanas nobeiguma ziņojumā.