Publikācijas datums:
TNGIIB 2012/1
Izbeigts
Paredzamā līgumcena
līdz LVL 120 000
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Pasūtītājs
Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs

Tehnisko projektu un demontāžas projektu pretendenti var saņemt elektroniski pēc pieprasījuma.

Kontakti

Iepirkumu komisijas 2012.gada 20.jūlija sēdes protokola Nr.3 lēmums:

pamatojoties uz Publisko iepirekumu likuma 38.panat otro daļu, izbeigt iepirkuma procedūru (vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedza TNGIIB budžetā paredzētos līdzekļus).