Accident at the level crossing on 4 April 2020 in the railway section Ilmaja-Kalvene

Railway accident occurred on February 8, 2019, when employee of "LDZ apsardze" Ltd. (hereinafter – guard) were hit and injured by electric train on the Riga railway bridge over the river Daugava

On the 9th February 2017 at 22.50 the section "B" of diesel locomotive 2TE10M No.3424 (hereinafter- diesel locomotive) caught on fire on the route No.10 at Jelgava station

2014. gada 7. septembrī Šķirotavas stacijā - Nelaimes gadījums ar cilvēku ritošā sastāva kustības laikā


2014. gada 20. jūnijā Mangaļu stacijas Ziemeļblāzmas parkam pievienotais SIA "Statoil Fuel & Retail Latvia" un SIA "Neste Latvija" pievedceļš 

Derailment of a freight train at the Road Post 401 km on 8 January 2012

Collision of a freight train with a railway crane occurred on 16/12/2009

Investigation report No.1/2010

Divu manevru sastāvu sadursme 2008. gada 5. februārī, plkst. 3.17, Bolderājā, Rīgas brīvostas pārvaldes pievedceļā Nr. 100

Final report No.1/2008


Divu kravas vilcienu sadursme, 2008. gada 20. decembrī, Ventspils stacijā

Final report No.1/2009